Vidare kan dessa glas kombineras med andra funktionsglas i det näst intill oändliga. Denna utveckling har möjliggjort den byggnation vi sett de senaste 15–20 åren, där man i allt högre grad använt sig av glas i fasader och tak.

Vi kan erbjuda en stor variation av isolerglaskombinationer för såväl nybyggnads som reparationsmarknaden.

Isolerglas kan vidare fås med exempelvis färgad distanslist eller mellanliggande spröjs.

isolerglas

Kontakta oss om det här

Andra sorters glas:

Brandskyddsglas

Det är en vanlig uppfattning att brandcellsskiljande byggnadsdelar måste byggas helt av sten eller betong och att man måste avstå från fönster och glaspartier. Detta är en felaktig föreställning, nu finns brandskyddsglas.

Läs mer

Skydds- och säkerhetsglas

Skydds- och säkerhetsglas är ett härdat eller laminerat glas. När det finns behov av skydd mot person- och sakskador, inbrott, brand och buller kan glas användas. Glas möjliggör att kombinera öppenhet och ljusinsläpp med ett omfattande skydd mot allt från brand till beskjutning. Olika typer av skyddsglas kan dessutom kombineras med andra funktioner såsom energi- och solskyddsglas för att uppnå bästa möjliga funktion.

Läs mer

Floatglas – vanligt enkelglas

Floatglas tillverkas av sand, soda och kalksten med små tillsatser av dolomit och fältspat. Tillverkningen sker i en kontinuerlig process där det smälta glaset flyter ut på ett bad av smält tenn. Glassmältan formas till ett glasband som kyls ned och skärs upp i lämpliga format.

Läs mer
Kontakta oss via telefon
Kontakta oss på 0243-180 08