Glaset är transparent, har jämn tjocklek och blanka eldpolerade ytor. Glaset är fritt från distorsion och idealiskt när det krävs klar genomsikt. Floatglas bildar stommen i en lång rad förädlade glasprodukter. Det största användningsområdet är som bygglas i fönster, dörrar, fasader och tak där glastjockleken normalt är mellan 3 och 12 mm.

Floatglas är därefter grunden i en lång rad vidareförädlade glasprodukter där egenskaperna anpassats till krav på t.ex. bättre värmeisolering, solskydd, brandskydd, ljudreduktion, ökad säkerhet och skydd mot sak- och personskador, självrengöring samt fasadbeklädnad och dekoration.

Glaset kan beläggas, härdas, lamineras, böjas, blästras, screentryckas, dekormålas och försilvras (speglar).

Kontakta oss om det här

Andra sorters glas:

Brandskyddsglas

Det är en vanlig uppfattning att brandcellsskiljande byggnadsdelar måste byggas helt av sten eller betong och att man måste avstå från fönster och glaspartier. Detta är en felaktig föreställning, nu finns brandskyddsglas.

Läs mer

Skydds- och säkerhetsglas

Skydds- och säkerhetsglas är ett härdat eller laminerat glas. När det finns behov av skydd mot person- och sakskador, inbrott, brand och buller kan glas användas. Glas möjliggör att kombinera öppenhet och ljusinsläpp med ett omfattande skydd mot allt från brand till beskjutning. Olika typer av skyddsglas kan dessutom kombineras med andra funktioner såsom energi- och solskyddsglas för att uppnå bästa möjliga funktion.

Läs mer

| Borlänge Bil o Byggnadsglas AB - Orgnr: 556796-2518 |

| Borlänge Bil o Byggnadsglas Entreprenad AB - Orgnr: 559086-5555 |

Kontakta oss via telefon
Kontakta oss på 0243-180 08