I dag är brandskyddsglas så effektiva att de klarar även höga krav på brandskydd. Att använda glas som brandskyddande och brandavskiljande element innebär att kontakten med natur och omgivningar kan bibehållas och dagsljuset tillåts komma in i rummen.

Byggnadskonstruktioners brandmotstånd kan klassas i olika brandtekniska klasser eller kombinationer av dessa. Klasserna specificerar olika funktionskrav som kombineras med den tid som funktionskravet är uppfyllt.

Kontakta oss om det här

Andra sorters glas:

Skydds- och säkerhetsglas

Skydds- och säkerhetsglas är ett härdat eller laminerat glas. När det finns behov av skydd mot person- och sakskador, inbrott, brand och buller kan glas användas. Glas möjliggör att kombinera öppenhet och ljusinsläpp med ett omfattande skydd mot allt från brand till beskjutning. Olika typer av skyddsglas kan dessutom kombineras med andra funktioner såsom energi- och solskyddsglas för att uppnå bästa möjliga funktion.

Läs mer

Floatglas – vanligt enkelglas

Floatglas tillverkas av sand, soda och kalksten med små tillsatser av dolomit och fältspat. Tillverkningen sker i en kontinuerlig process där det smälta glaset flyter ut på ett bad av smält tenn. Glassmältan formas till ett glasband som kyls ned och skärs upp i lämpliga format.

Läs mer

| Borlänge Bil o Byggnadsglas AB - Orgnr: 556796-2518 |

| Borlänge Bil o Byggnadsglas Entreprenad AB - Orgnr: 559086-5555 |

Kontakta oss via telefon
Kontakta oss på 0243-180 08