Egen bearbetning – egna montage

Vi har egen tillverkning och bearbetning av både aluminiumdörrar, glasfasader och omslutande plåtarbeten. En bredd som gör det effektivt för dig. Då vi tillverkar, bearbetar och monterar i egen regi, är vi effektiva och flexibla. Dvs vi kan utföra allt från enskilda dörrar, till större fasadprojekt.

WICONA – tyskt premiumsystem

Wicona I bilobyggnadsglas.se aluminiumpartier

Det aluminiumsystem vi bearbetar och tillverkar heter WICONA. En tysk leverantör som återfinns globalt, och besitter över 70 års erfarenhet av byggsystem i aluminium. Läs mer om Wicona

P-märkning & CE-märkning

Våra byggsystem är certifierade enligt P- och CE märkning. Detta innebär för beställaren, en kvalitetsgaranti då produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav samt även i de flesta fall ett högre tilläggskrav än det som efterfrågas på marknaden.

ISO certifierade

Vi är även som företag ISO certifierade. En ISO-certifiering mot ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö eller ISO 45001 för arbetsmiljö hjälper oss att trygga ledningsarbetet, strategin och leveransförmågan.

Vi erbjuder bland annat:

  • Aluminiumpartier.
  • Dörrar.
  • Entréer.
  • Aluminiumfönster.
  • Glasfasader.
  • Plåtarbeten.
  • Glasning av butiksfronter.
  • Isolerade skjutpartier
  • Isolerade vikpartier
Kontakta oss via telefon
Kontakta oss på 0243-180 08