Egen bearbetning – egna montage

Vi har egen tillverkning och bearbetning av både aluminiumdörrar, aluminiumfönster, glasfasader och omslutande plåtarbeten. En bredd som gör det effektivt för dig. Då vi tillverkar, bearbetar och monterar i egen regi, är vi effektiva och flexibla. Dvs vi kan utföra allt från enskilda dörrar, till större fasadprojekt.

WICONA – tyskt premiumsystem

Wicona I bilobyggnadsglas.se aluminiumpartier

Det aluminiumsystem vi bearbetar och tillverkar heter WICONA. En tysk leverantör som återfinns globalt, och besitter över 70 års erfarenhet av byggsystem i aluminium. Läs mer om Wicona

WICONA

Vi erbjuder produkter från WICONA, högteknologiska aluminiumsystem för fasader, fönster och dörrar. WICONA är välkänt för att ha en hög standard på marknaden, både vad gäller produktkvalité, teknisk prestanda och hållbara lösningar. Återvunnen aluminium från uttjänta byggprodukter är idag standard i de flesta av WICONAS systemprodukter.

Hållbarhet

Genom att välja aluminiumsystem från WICONA minskar du koldioxidavtrycket för din byggnation. WICONA använder aluminiumlegeringen Hydro CIRCAL som har ett av de lägsta koldioxidavtrycken i världen: ca 2,0 kg (1,5–2,3 kg) per kilo aluminium – Detta är 6 gånger lägre än det globala genomsnittet för primär aluminium. Hydro CIRCAL består av förstklassig aluminium tillverkad av minst 75% återvunnet aluminium från tidigare byggprodukter (EoL end of life) som exempelvis fasader och fönster som har demonterats från byggnader och därefter återvunnits helt. Produktionsprocessen verifieras av en oberoende tredje part (DNV-GL), och bekräftas av en EPD (miljöproduktdeklaration).

P-märkning & CE-märkning

Våra byggsystem är certifierade enligt P- och CE märkning. Detta innebär för beställaren, en kvalitetsgaranti då produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav samt även i de flesta fall ett högre tilläggskrav än det som efterfrågas på marknaden.

ISO certifierade

Vi är även som företag ISO certifierade. En ISO-certifiering mot ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö eller ISO 45001 för arbetsmiljö hjälper oss att trygga ledningsarbetet, strategin och leveransförmågan.

Vi erbjuder bland annat:

  • Aluminiumpartier.
  • Dörrar.
  • Entréer.
  • Aluminiumfönster.
  • Glasfasader.
  • Plåtarbeten.
  • Glasning av butiksfronter.
  • Isolerade skjutpartier
  • Isolerade vikpartier

| Borlänge Bil o Byggnadsglas AB - Orgnr: 556796-2518 |

| Borlänge Bil o Byggnadsglas Entreprenad AB - Orgnr: 559086-5555 |

Kontakta oss via telefon
Kontakta oss på 0243-180 08